Pozvánka na řádnou VH v roce 2024

Jednací a hlasovací řád VH 2024

Výroční zpráva o hospodaření společnosti za rok 2023

Zpráva nezávislého auditora

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Příloha účetní závěrky za rok 2023

Podnikatelský záměr na rok 2024