Omezení dodávek tepla z důvodu vyšších průměrných teplot

Talorm a.s. dne 20.5.2024 přerušuje vytápění, přičemž s ohledem na dlouhodobou předpověď se nyní nepředpokládá, že by do konce otopného období tj. do 31.5.2024 došlo k jeho obnovení. Dosud docházelo k omezování vytápění v návaznosti na průběh denních teplot dle platné legislativy.