Termovizní měření budov

Termovizní měření budovy odhalí místa, kterými z budovy uniká teplo:

- místa s nedostatečnou tepelnou izolací;

- tepelné mosty;

- poruchy v konstrukci budovy.

Termovizní měření budovy odhalí místa, kudy z budovy uniká teplo - tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizi lze zjistit skutečný tepelně-technický stav budovy, který vždy nemusí odpovídat stavebně-technické dokumentaci. Termovizní snímky tak mohou být velmi dobrým podkladem pro projekt rekonstrukce a zateplení staršího domu, mohou posloužit také jako kontrola kvality stavebních prací, případně jako podklad pro reklamační řízení.

Pro vysokou efektivitu měření tepelných ztrát budovy je nutné, aby bylo termovizní měření prováděno za chladného počasí (do exteriérové teploty 0°C) a budova musí být současně vytápěna. Nejlepších výsledků je dosaženo při maximálním rozdílu vnitřní a venkovní teploty. Při venkovním měření nesmí intenzivně pršet či sněžit.

Doporučení - provedení termovizního měření před i po rekontrukci budovy.

Kontakt:

Ing. et Ing. František Friedl, 732 641 797

Ing. Anna Krňávková, 603 827 736

 

ukázka snímku zjištěné závady okenní konstrukce

odvod vzduchu

 

 

Soubory ke stažení