Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení

Talorm a.s. provádí na základě osvědčení ev.č.: 2009/8/16/R-EZ-E2A revize vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu

  • E3/A: hromosvody v objektech třídy A
  • E4/A: revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600

a ČSN 33 1610 v objektech třídy A.