Jak vzniká cena tepla

Věcně usměrňovanou cenu tepla tvoří :

 

- proměnné ekonomicky oprávněné náklady - tvořené převážně náklady na paliva; dále  sem patří i nakoupená tepelná energie pro další rozvod, elektřina při výrobě nebo rozvodu tepelné energie, technologická voda a ostatní proměnné ekonomicky oprávněné náklady (např. poplatky za znečištění ovzduší či potřebný nákup emisních povolenek). Jejich výše  v ceně tepelné energie je přímo závislá na množství tepelné energie.

- stálé ekonomicky oprávněné náklady - zahrnující u provozovaného majetku pro výrobu nebo rozvod tepelné energie zejména náklady na opravy, odpisy, nájem, finanční leasing,  režijní náklady, úroky z úvěru, mzdy a zákonné pojištění. Jejich výše v ceně tepelné energie není přímo závislá na množství tepelné energie.

Novinky

Ochrana osobních údajů

11.06.2018 - 14:11

Aktuální ceník rozúčtování nákladů tepla, teplé a studené vody

29.08.2014 - 09:19

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB)

24.05.2013 - 10:40

Termovizní měření budov - ceník

18.03.2013 - 20:14

Termovizní měření budov

04.02.2013 - 09:22

Měření úniků tepla a lokalizace tepelných mostů