Ceny tepla a teplé vody od a.s.Talorm

  • Talorm a.s. je držitelem licence č. 310101210 pro skupinu 31- výroba tepelné energie a dále licence č. 320101212 pro skupinu 32-rozvod tepelné energie, udělené Energetickým regulačním úřadem podle § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon) na území města Zábřeh. Talorm a.s. je vlastníkem tepelných zdrojů , předávacích stanic a rozvodů tepla ve městě Zábřeh. Výroba a dodávka tepla a teplé vody je realizována na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběrateli. Cena tepelné energie je cenou regulovanou na základě cenového výměru cenového Energetického regulačního úřadu a každoročně kontrolována.

Cenová doložka o zálohové ceně pro rok 2019

Cenová lokalita lokalita I Zábřeh

  • cena tepla z primárního rozvodu : 672,75 Kč/GJ ( včetně 15% DPH )
  • cena teplé vody: 678,50 Kč/GJ ( včetně 15% DPH)
  • cena tepla ÚT:  759,0 Kč/GJ ( včetně 15% DPH )

Cenová lokalita II Zábřeh, 17. Listopad

  • cena teplé vody: 724,50 Kč/GJ ( včetně 15% DPH)
  • cena tepla ÚT:  724,50 Kč/GJ ( včetně 15% DPH )

Cenová lokalita domovní kotelny

  • cena tepla ÚT:  667 Kč/GJ ( včetně 15% DPH )

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie