Ceny tepla a teplé vody od a.s.Talorm

  • Talorm a.s. je držitelem licence č. 310101210 pro skupinu 31- výroba tepelné energie a dále licence č. 320101212 pro skupinu 32-rozvod tepelné energie, udělené Energetickým regulačním úřadem podle § 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů ( energetický zákon) na území města Zábřeh. Talorm a.s. je vlastníkem tepelných zdrojů , předávacích stanic a rozvodů tepla ve městě Zábřeh. Výroba a dodávka tepla a teplé vody je realizována na základě smluvních vztahů mezi dodavatelem a odběrateli. Cena tepelné energie je cenou regulovanou na základě cenového výměru cenového Energetického regulačního úřadu a každoročně kontrolována.

Cenová doložka o zálohové ceně pro rok 2024

ceny od 1. 1. 2024

Cenová lokalita lokalita I Zábřeh

  • cena tepla z primárního rozvodu : 1 401,12 Kč/GJ ( včetně 12% DPH )
  • cena teplé vody: 1 420,72 Kč/GJ ( včetně 12% DPH)
  • cena tepla ÚT:  1 609,44 Kč/GJ ( včetně 12% DPH )

Cenová lokalita II Zábřeh, 17. Listopad

  • cena teplé vody:  1 363,60 Kč/GJ ( včetně 12% DPH)
  • cena tepla ÚT:  1 363,60 Kč/GJ ( včetně 12% DPH )

Cenová lokalita domovní kotelny

  • cena tepla ÚT:  1 276,80 Kč/GJ ( včetně 12% DPH )

 

 

Soubory ke stažení

Fotogalerie